Stor tak for de mange gaver fra forretninger og private.

Overskuddet ved årets basar går til det frivillige menighedsarbejde i sognet. Tak for hjælpen til dette

 

 

KONTAKTPERSON: NN