Menighedsrådet. Information for synshandicappede

Formand

Lone Heder
Vigerslevvej 33, 2. th., 2500  Valby 
e-mail: loneheder@hotmail.com
tlf.: 24 28 84 86

Næstformand, Kirkeværge og medlem af valgbestyrelsen

Flemming Brandenborg
Auroravej 6A 1, 2610 Rødovre
e-mail: hr.flemming.brandenborg@gmail.com
tlf.: 40 34 98 16

Kontaktperson, medlem af valgbestyrelsen

Lene Munck
Kjærstrupvej 7, 2500 Valby 

Medlem, formand for valgbestyrelsen

Niels Enggaard Hansen
Ålholmvej 70, 2500 Valby
Tlf.: 24 82 46 34

Kasserer 

Birgit Skov Rønne
Nystedvej 41, 2500 Valby

Menige Medlemmer

Erik Vinding
Lindebugten 59, 2500 Valby

Karen Louise Ribergaard
Nybovej 11, 2500 Valby

Anne-Marie Kuhr Knuth-Winterfeldt
Sæbyholmsvej 19, 2500 Valby

Randi Holum Jeppesen
Kjærstrupvej 37 st. , 2500 Valby

Thomas Knudsen
Vigerslevvej 17 1 tv., 2500 Valby

Sognepræst: Lise Mortensen

Sognepræst: Maria Hjort