Gösta Thygesen                                  Runa Klukowska (afløser)

tlf 36 16 08 85 - gth@km.dk                tlf 36 16 08 85 - rkk@km.dk

 

Kordegnen eller afløser træffes bedst i kirken mandag til torsdag

kl. 9.30-13.00, tirsdag også 15.30-18.00.

Fredag er kordegnkontoret lukket.