Samtykkeerklæring nyhedsbreve

Samtykkeerklæring vedrørende brug af personlige oplysninger til udsendelse af nyhedsbreve
Jeg giver ved tilmelding samtykke til, at Aalholm Kirke må anvende min mailadresse til udsendelse af nyhedsbreve fra Kirken. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.
Den registreredes rettigheder
Jeg må til hver en tid kontakte Aalholm Kirke med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:
    • Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
    • Retten til berigtigelse: Jeg har retten til at berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler
    • Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.