Sognepræst                                    Sognepræst fra den 1/12-2019

         Lise Mortensen                                     Maria Hjort

                                         
         Kjærstrupvej 27                                      Engdraget 45
         2500 Valby                                              2500 Valby
         telefon 38 74 66 00                                 telefon
         email:  limo@km.dk                                email:
 
         Kirkebogsfører og 
         begravelsesmyndighed.
        Træffes bedst formiddag 
        - Mandag fridag.