Bisættelse og begravelse

Anmeldelser af dødsfald og begravelseshandling foretages digitalt …

Fra den 1. december 2013 er det obligatorisk for embedslægen at indberette et dødsfald elektronisk. Anmodning om bisættelse eller begravelse fremsættes af anmelderen selv eller en person, som anmelder bemyndiger til at foretage anmodningen (f.eks. en bedemand) – det sker på www.borger.dk

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, skal der normalt ikke medvirke en præst fra folkekirken, og i så fald kan anmodning om bisættelse eller begravelse foretages umiddelbart.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, er udgangspunktet , at der skal foregå en kirkelig handling (med medvirken af en præst), enten i en kirke eller i et kapel. I så fald kontaktes den præst, man ønsker skal udføre handlingen, og der aftales tid og sted for begravelseshandlingen, inden anmodning om bisættelse eller begravelse fremsættes.

Ønskes der ikke medvirken af en præst trods afdødes medlemskab af folkekirken, kan dette umiddelbart godtages enten hvis afdøde har indskrevet dette i et testamente, eller anmelderen er tæt beslægtet med afdøde, dvs. forælder, ægtefælle eller søskende.

Er anmelderen ikke nærmeste pårørende, og kan der ikke forevises et testamente fra afdøde, som understøtter ønsket om ikke-gejstlig medvirken, må dette afgøres ved en samtale med kirkebogsførende præst inden anmeldelsen indtastes.

Når anmodning er behandlet og godkendt sendes den til præsten (hvis denne skal medvirke), til skifteretten, krematorie og/eller kirkegård samt til anmelderens e-boks. Er du i tvivl, så ring til kirkekontoret på tlf. 36 16 08 85 man-fre kl. 10.00-13.00. 

De fleste foretrækker at lade bedemanden aftale de praktiske forhold omkring tid og sted for begravelseshandlingen. Bedemanden kan rådgive og varetage de praktiske ting, og skal blot have bemyndigelse til det af anmelderen. De pårørende kan også vælge selv at varetage alle eller dele af opgaverne.

Bemærk, at ved ønske om askespredning over havet, skal der foreligge et skriftligt ønske fra afdøde om askespredning. Såfremt der ikke er et skriftligt ønske, undersøger begravelsesmyndigheden om det er sandsynligt, at det var afdødes ønske. Afgørelsen foretages begravelsesmyndigheden.