Tilgængelighed

Aalholm Kirke er opmærksom på problematiken omkring tilgængelighed. 

Der henvises til:

Lovens § 3 stk. 2 giver en myndighed mulighed for at undlade at overholde specifikke tilgængelighedskrav, hvis den vurderer, at kravene vil være en uforholdsmæssig stor byrde.

I det offentlige organs afvejning skal for eksempel omkostninger vejes op mod de potentielle ulemper, som en person med handicap måtte opleve, såfremt indholdet ikke tilgængeliggøres.

Aalholm Kirke har ikke tekstet kirkelige handlinger optaget i forbindelse med begrænset adgang til kirken, da det vurderes til at være et uforholdsmæssig stort arbejde