Praktisk info

I menuen er der en række af kirkelige handlinger, som forhåbentlig kan opklare nogle af de spørgsmål der måtte være.
 

Du er også meget velkommen til at henvende dig i kirken, personligt,
eller kontakte en medarbejder på telefon 3616 0885.

Kontakt til kordegn.


Der er niveaufri adgang fra fortov ved hoved-
indgang til kirkerum og menighedslokaler.

Har du behov for kirkebil?
Ved alle gudstjenester i kirken kan ældre og gangbesværede bestille
kirkebil ved at henvende sig til kirkekontoret på telefon 36 16 08 85.

 

 

 

 

sogn.dk

På Sogneportalen kan bl.a. hentes regnskaber, fødselsstatistikker og andre informationer vedrørende sognet:

http://sogn.dk/aalholm 

http://sogn.dk/aalholm/fakta-om-sognet/