Er du vores nye kirketjener?

 

Kan du arbejde selvstændigt, fleksibelt og systematisere din tid efter opgaverne og trives du i et foranderligt miljø?

Er du en teamspiller, der holder af at arbejde i et uformelt miljø med andre faggrupper og frivillige?

 

Så er det dig vi søger!

 

1 stilling som kirketjener ved Aalholm kirke er ledig til besættelse snarest.

 

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt- men mindre timeantal kan aftales- med en arbejdstid fra tirsdag til fredag og med sædvanlige weekend tjenester– både dag og aften, ligesom der er arbejde på helligdage.

 

Opgaverne struktureres og fordeles med vores anden kirketjener, der arbejder på 18 timer ugentligt.

 

  • Kirketjenerne har følgende opgaver og vi forventer, at du kan og har:
  • Gøre tjeneste ved kirkelige handlinger og gudstjenester
  • Forberede arrangementer og møder, købe ind, anrette mad mm.
  • Gøre rent og løse mindre handyman opgaver
  • Betjene forskellige tekniske anlæg – lydanlæg, varmeanlæg mm.
  • Kan anvende forskellige lette IT-programmer
  • Løse opgaver selvstændigt og være en god teamspiller
  • Har sans for detaljen og æstetikken i en kirke
  • Har humøret og hjertet på rette sted og hænderne skruet rigtigt på

Aalholm Kirke har gennem de seneste år været igennem en større udvikling, med et helt nyt menighedsråd (10 nye medlemmer november 2020). Vi ønsker fortsat at udvikle og blive en endnu mere nærværende, rummelig og vedkommende sognekirke.

 

Vores aktivitetsprofil omfatter en række forskellige arrangementer, morgensang, jazzkoncerter, talks samt litteratur og filmklubber.

 

Vi er i fuld gang med at modernisere vores kirke, så den kan tiltrække endnu flere sognebørn. Kirken er indviet i 1939, bygget for små midler, og er en funkiskirke med virkelig god koncertakustik. Vi er desuden netop blevet certificeret som grøn kirke.

 

Sognet har 8.113 indbyggere, heraf er 4.947 medlemmer af folkekirken.

 

Befolkningssammensætningen er varieret og rummer bl.a. en del børnefamilier. Området er godt dækket ind med offentlig transport.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Der ansættes med 3 måneders prøvetid, og der indhentes børneattest.

 

Årslønnen for en fuldtidsansat, aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. Fikspunktet er 288.669 kr. (nutidskroner) Dertil kommer et tillæg fra OK-18 på 1.275,11 kr. om året.
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,12 kr. (nutidskroner).

 

Løn forhandles med inddragelse af Danmarks Kirketjenerforening efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

 

Ansøgning
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Lone Heder, tlf. 24 28 84 86, eller næstformand Flemming Brandenborg, tlf. 40 34 98 16.
Ansøgningen med relevante bilag sendes på email til 7028fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. februar 2024 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

Yderligere info/ansøgningsfrist

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets formand Lone Heder, tlf. 24 28 84 86, eller næstformand Flemming Brandenborg, tlf. 40 34 98 16.


Ansøgningen med relevante bilag sendes på email til 7028fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12. februar 2024 kl. 12.00.