Aalholm Pastorat, Københavns Stift - Sognepræst (oa) 50%

 

Sognepræst i Aalholm Pastorat, Valby-Vanløse Provsti, Københavns Stift

Stillingen som overenskomstansat sognepræst (50%) i Aalholm Pastorat, Valby-Vanløse Provsti er ledig til besættelse snarest muligt.

 

Stillingen er en deltidsstilling på 50%.

 

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet.

 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Du kan også orientere dig på Aalholm Kirkes hjemmeside: www.aalholmkirke.dk

 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

 

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

 

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

 

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

 

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen, men der er kontor i kirken.

 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang, du søger embede, kan du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen, inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: KMKBH@KM.DK

 

Ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest den 13. maj 2024 kl. 15.00. Autosvar fra stiftet kan betragtes som kvittering for modtagelse af ansøgningen.

 

Kontaktoplysninger MR-formand Lone Heder, Aalholm Sogn Telefon 24 28 84 86 ∙ E-mail: loneheder@hotmail.com

Kontaktoplysninger provst Finn Vejlgaard, Valby-Vanløse Provsti Telefon 40 11 61 32 ∙ E-mail: FV@KM.DK

 

Kontaktoplysninger Københavns Stift Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel Telefon 33 47 65 00 ∙ E-mail: KMKBH@KM.DK


Der oplyses flg. om embedet
En stilling som 50% overenskomstansat sognepræst i Aalholm sogn i Københavns Stift er ledig.

Aalholm Kirke har gennem de seneste år været igennem en større udvikling, med et helt nyt menighedsråd (10 nye medlemmer november 2020).

 

I december 2019 kom vores nuværende kirkebogsførende sognepræst til kirken og i samarbejde mellem præster, menighedsråd og medarbejdere er der skabt grundlag for en moderne og udviklende kirke.

 

Vi ønsker fortsat at udvikle og blive en endnu mere nærværende, rummelig og vedkommende sognekirke.

 

Vores aktivitetsprofil omfatter en række forskellige arrangementer, morgensang, jazzkoncerter, talks samt litteratur og filmklubber. Til små og mindre børn har vi børnegudstjenester, babysalmesang, minikonfirmander, børnekoncerter og -teater. Vi tilbyder eftermiddagsmøder med foredrag, og derudover holder vi gudstjenester på sognets plejehjem, Ålholmhjemmet, en gang om måneden.

 

Præsterne har tradition for at arbejde godt sammen, også på provstiplan.

 

Kirken indgår i forskellige tværgående samarbejder med andre kirker i provstiet bl.a. om fælles foredragsrækker, og sammen med to af vores nabokirker er vi en del af det sociale værested på Valby Langgade. Kirken har desuden sin egen menighedspleje, og vi samarbejder med sognets to skoler og børnehave. Vi er i fuld gang med at modernisere vores kirke, så den kan tiltrække endnu flere sognebørn.

 

Kirken er indviet i 1939, bygget for små midler og er en funkiskirke med virkelig god koncertakustik. Vi er desuden netop blevet certificeret som grøn kirke.

 

Sognet har 8.113 indbyggere og 4.947 medlemmer. Befolkningssammensætningen er varieret og rummer bl.a. en del børnefamilier. Området er godt dækket ind med offentlig transport.

Vores team består udover din fuldtidspræstekollega af vores kommunikationsmedarbejder og kordegn, to organister på deltid, fire korsangere, to kirketjenere, samt en regnskabsmedarbejder.

 

I menighedsrådet er der to lister, som arbejder sammen i en god tone. Der er en stor velvilje og god opbakning fra menighedsrådet til nye ideer. Meget kan lade sig gøre, og der er plads og mulighed for nye initiativer.

 

Vi tænker, at du enten har en anden halvtidsstilling, og vi derfor får det til at hænge sammen med et regulativ. Måske er du kunstner, musiker, foredragsholder og ønsker at have tid til dette liv også? For os er det vigtigt at du gerne vil være med til at udvikle på vores højmesse og andre særgudstjenester, vi tænker i baner af jazzgudstjenester og musikalske gudstjenester til erstatning for nogle af de klassiske højmesser.

 

Kirkegangen i Aalholm er varierende, bedst ved tema- og særgudstjenester.

 

Vi forventer at vores nye præst vil tage ansvar og være med til at skabe kirkeliv i sognet, sammen med vores nuværende sognepræst.

 

Vi har arbejdet aktivt med udvikling af samarbejdet og arbejdsmiljøet i vores kirke, og derfor vægter vi højt, at du er teamspiller, loyal over for kollegaer og menighedsrådet samt søger denne stilling, fordi du tænker at kunne passe ind i en moderne kirke med plads til alle uanset køn, race eller seksuel orientering.

 

Aalholm Kirkes vision ligger på vores hjemmeside. www.aalholmkirke.dk her finder du også andre informationer.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos menighedsrådsformand Lone Heder 24 28 84 86 eller sognepræst Maria Hjort 40 40 46 22.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og hvis du ønsker det vise dig vores kirke og arbejdsplads.