Praktisk info

Til venstre er der en række af kirkelige handlinger, som forhåbentlig kan opklare nogle af de spørgsmål der måtte være.
Du er også meget velkommen til at henvende dig i kirken, personligt, eller kontakte en medarbejder på telefon 3616 0885.
 
Der er niveaufri adgang fra fortov ved hoved-
indgang til kirkerum og menighedslokaler.

Har du behov for kirkebil? 
Ved alle gudstjenester i kirken kan ældre og gangbesværede bestille 
kirkebil ved at henvende sig til kirkekontoret på telefon 36 16 08 85.

 

 

 

sogn.dk

På Sogneportalen kan bl.a. hentes regnskaber, fødselsstatistikker og andre informationer vedrørende sognet:

http://sogn.dk/aalholm 

http://sogn.dk/aalholm/fakta-om-sognet/

Digitalisering

Næsten alle anmeldelser skal efter den 1. december 2013 indgives digitalt på www.borger.dk som et led i regeringens digitaliseringsstrategi.

Fødsel, faderskab, administrativ navngivning, navneændring samt dødsfald skal fremover indberettes digitalt på www.borger.dk  Kun i helt særlige tilfælde dispenseres der herfor. 

De fleste emner (menuen tv. på hjemmesiden) findes under menupunktet Familie og børn, mens dødsfald findes gennem Sundhed og sygdom. Er det svært at finde et emne, så prøv at indtaste det ønskede emne i søgefeltet øverst th. på forsiden. 

Ønsker om dåb og navngivning ved dåb, vielse og kirkelig velsignelse, konfirmation samt ind og udtrædelse af folkekirken fremsættes dog som hidtil direkte overfor præst eller kordegn.