Til venstre er der en række af kirkelige handlinger, som forhåbentlig kan opklare nogle af de spørgsmål der måtte være.
Du er også meget velkommen til at henvende dig i kirken, personligt, eller kontakte en medarbejder på telefon 3616 0885.
 
Der er niveaufri adgang fra fortov ved hoved-
indgang til kirkerum og menighedslokaler.

Har du behov for kirkebil? 
Ved alle gudstjenester i kirken kan ældre og gangbesværede bestille 
kirkebil ved at henvende sig til kirkekontoret på telefon 36 16 08 85.